Politika privatnosti

Svrha i pravni temelji za obradu osobnih podataka

Tvrtka 3SouthLab j.d.o.o (dalje u tekstu: 3SouthLab) izdavač je mobilne aplikacije Trendi (dalje u tekstu: Aplikacija) i voditelj obrade osobnih podatakaKao voditelj obrade obvezuje se zaštititi osobne podatke svojih korisnika. Ova Izjava o privatnosti (dalje u tekstu: Izjava) odnosi se na podatke koje prikupljamo putem Aplikacije.

Izjava opisuje vrstu podataka koje prikupljamo prilikom pružanja naših Usluga, kako ih možemo koristiti i s kime dijeliti te kako nas možete kontaktirati ako imate pitanja vezana uz korištenje Vaših osobnih podataka. Korištenjem naših Usluga potvrđujete da ste pročitali, da razumijete našu Politiku privatnosti i da se slažete s uvjetima Politike privatnosti, pa vas zato molimo da pažljivo pročitate ovu Izjavu.

Ovim se Izjavom uspostavljaju dužnosti i odgovornosti tvrtke 3SouthLab za svaku obradu osobnih podataka koju provodimo sami kao voditelj obrade.

Definicija pojmova

Pojam "osobni podaci" u ovoj se Izjavi odnosi na sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji identitet je utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno i to prvenstveno na podatke koji označuju fizičku osobu (osobno ime, adresa, e-mail adresa, fotografija) ili podatke o toj osobi koji su izravno povezani sa osobnim podacima.

Osobni podaci ne uključuju agregiranu statistiku, odnosno automatski prikupljene podatke o tome kako se naše Usluge koriste, te podatke o grupama ili kategorijama Usluga i/ili korisnika iz kojih su uklonjeni osobni podaci. Također, osobnim podatkom ne smatra se podatak o korištenju uređaja i njegovoj identifikaciji kada nije povezan sa konkretnom osobom. Ova Politika privatnosti ne ograničava naše prikupljanje i korištenje agregirane statistike ili podataka o korištenju naših Usluga koji nisu povezani sa osobnim podacima.

Podaci koje prikupljamo u sklopu naših usluga

Prikupljene podatke koristimo za dodatno istraživanje i unaprjeđenje naših usluga, održavanje kvalitete istih, dobivanje općih statističkih podataka vezanih uz korištenje naših Usluga, te promociju naših Usluga.

Prikupljamo podatke koje upisujete prilikom.

Pri tome prikupljamo, korisničko ime, ime i prezime, adresu, podatke za kontakt i ostale podatke koje upisujete. Automatski možemo prikupljati i podatke koji su dostupni prilikom pristupa i korištenja aplikacije poput geolokacije (ako je omogućeno korištenje), informacije o uređaju koji koristite (model, identifikator uređaja, mobilna mreža i slično), zapise o korištenju usluga koji mogu sadržavati IP adrese, vrijeme i trajanje pristupa, pregledane ekrane, ili korištene funkcionalnosti u mobilnoj aplikaciji, greške tijekom korištenja i slično, koje usluge koristite, kada i na koji način.

Ako ste povezali Vaš račun s računom društvene mreže možemo prikupljati npr. ime korisničkog profila, broj telefona, adresu e-pošte i ostale podatke za koje nam date dozvolu.

Dodatno, aplikacija za svoj rad koristi Google platformu Firebase (dalje u tekstu: Firebase). Prilikom registracije u aplikaciju prikupljamo samo podatke koje ste sami unijeli i za koje ste nam sami dali prava. U bazi podataka Aplikacije i unutar Firebase platforme ne spremaju se drugi podaci osim već navedenih. Više o Firebase uvjetima korištenja i politici privatnosti možete pronaći na poveznicama: https://firebase.google.com/support/privacyhttps://firebase.google.com/terms.

Ako utvrdimo da obrađujemo podatke osoba mlađih od 16 godina, zatvoriti ćemo korisnički račun i pokrenuti brisanje podataka. U slučaju da nam se obrati skrbnik osobe čije podatke obrađujemo i skrbnik se može identificirati odnosno ima pristup osobnim podacima kroz aplikaciju,  podatke možemo izmijeniti na njegov pisani zahtjev.

Kako koristimo prikupljene podatke

Osobne podatke koje prikupljamo u sklopu naših Usluga koristimo kako je opisano u ovoj Izjavi te ih ne koristimo nigdje drugdje prilikom pružanja naših Usluga. Na primjer, osobne podatke možemo koristiti:

Koje osobne podatke dijelimo s trećom stranom?

Vaše osobne podatke koje prikupimo u sklopu naših Usluga nećemo dijeliti s trećim stranama, osim kako je opisano u ovoj Izjavi ili Uslugama. Sa trećom stranom možemo dijeliti podatke neophodne za pružanje određenih usluga. Sve osobe koje imaju pristup vašim podacima imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.

Treće strane obrađivat će Vaše podatke samo u svrhu pružanja usluga kao što su usluge registracije, analize podataka, isporuke elektroničke pošte ili pošte, usluga korisničke podrške, provjere ispravnosti podataka i slično.

 

S trećom stranom također dijelimo podatke koji se odnose na Aplikaciju ili osobne podatke korisnika ako je tako propisano zakonom u svrhu ispunjenja mjerodavnog zakona, podzakonskog akta ili drugog propisa te otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća.

Pružatelji usluga i treće osobe obrađivat će osobne podatke temeljem uputa 3SouthLaba i u skladu s ovom Politikom i drugim mjerodavnim propisima (Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim zakonima ovisno o obradi).

Vaša prava

Pravo na pristup osobnim podacima: Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama te nam možete poslati zahtjev za uvidom, brisanjem ili ispravkom svojih osobnih podataka. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Europske unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom.

Pravo na ispravak osobnih podataka: Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni ili potpuni. Da biste to učinili, pošaljite svoj obrazložen i precizan zahtjev u kojem smislu bi podatke trebalo ispraviti nama kao voditelju obrade slanjem elektroničke pošte na adresu [email protected].

Pravo na brisanje i ograničenje obrade: Imate pravo tražiti i od nas kao voditelja obrade ishoditi bez nepotrebnog odgađanja brisanje ili ograničavanje korištenja osobnih podataka koje se na Vas odnose. Brisanje ili ograničavanje korištenja osobnih podataka možete zatražiti slanjem elektroničke pošte na adresu [email protected].

Po zaprimljenom zahtjevu, potvrdit ćemo da smo primili zahtjev i pokrenuti proceduru zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka. Vaše podatke ćemo čuvati ovisno o svrsi i sukladno mjerodavnim propisima ili legitimnim interesima koji proizlaze ili su vezani uz korištenje Aplikacije i po isteku definiranog roka obrisati.

Pravo na prenosivost: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste pružili nama kao voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi.

Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke obrađujemo kad je obrada nužna za potrebe naših legitimnih interesa, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Za ostvarivanje svojih prava sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, kako biste ažurirali svoje osobne podatke ili dobili odgovore na sva pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka u Aplikaciji, možete nam se obratiti putem elektroničke pošte: [email protected]

Zadržavamo pravo da obrišemo određene arhivske zapise koji sadrže osobne podatke koje ste upisali u sklopu naših Usluga. Nemamo obvezu čuvati takve osobne podatke na neodređeno vrijeme te se ograđujemo od odgovornosti vezanih za probleme koji bi mogli proizaći iz uklanjanja ili brisanja osobnih podataka.

Davanje na korištenje osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na obradu i korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade tada ćemo sklopiti ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas na to obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Izvršitelj obrade jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja obrade bez prethodnog posebnog ili općeg pisanog odobrenja Voditelja obrade.

Sigurnost

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Informacije nam pružate i koristite naše Usluge na vlastitu odgovornost. Ulažemo maksimalan trud u zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, otkrivanja, neovlaštenog korištenja, izmjene ili uništenja.

Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

Promjene politike privatnosti

Zadržavamo pravo izmijeniti ovu Politiku privatnosti/Izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni putem objave na našoj internetskoj stranici/stranicama u skladu s načelom transparentnosti.

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare vezane za ovu Izjavu molimo vas da nam pošaljete e-mail poruku na [email protected]